Ni dating pangulong

03-Nov-2017 00:37

Sa pulong balitaan sa Manila Hotel ay tahasang sinabi ni Rosales na labag sa batas ang pakikipag-kompromiso ng pangulo sa mga Marcoses.

Rafael Mariano, at ang pagbisita ni Pangulong Duterte sa mga magsasaka (na nagkampo sa Mendiola, sa halip na magpatalo).Ipinakita ng pagkilos noong Mayo Uno na kayang lumabas sa mga pabrika ng mga manggagawang Pilipino para igiit ang para sa kanila, at hindi naghihintay lamang na kusang ibigay ito ng mga kapitalista at gobyerno.Ipinagdiwang din noong araw na iyon ang ika-100 anibersaryo ng 1917 Rebolusyong Oktubre sa Rusya, inspirasyon sa mga manggagawa na sosyalismo pa rin ang magpapalaya sa kanila at iba pang mamamayan ng mundo mula sa pang-aapi.Sa kabila nito, tuloy pa rin ang maraming bungkalan.Katangi-tangi na noong tradisyunal na Mayo Uno ng taong ito, nasa mahigit 100,000 ang kumilos sa buong Pilipinas, pagpapakita ng lakas ng mga mamamayang naghahangad ng pagbabago.

Rafael Mariano, at ang pagbisita ni Pangulong Duterte sa mga magsasaka (na nagkampo sa Mendiola, sa halip na magpatalo).Ipinakita ng pagkilos noong Mayo Uno na kayang lumabas sa mga pabrika ng mga manggagawang Pilipino para igiit ang para sa kanila, at hindi naghihintay lamang na kusang ibigay ito ng mga kapitalista at gobyerno.Ipinagdiwang din noong araw na iyon ang ika-100 anibersaryo ng 1917 Rebolusyong Oktubre sa Rusya, inspirasyon sa mga manggagawa na sosyalismo pa rin ang magpapalaya sa kanila at iba pang mamamayan ng mundo mula sa pang-aapi.Sa kabila nito, tuloy pa rin ang maraming bungkalan.Katangi-tangi na noong tradisyunal na Mayo Uno ng taong ito, nasa mahigit 100,000 ang kumilos sa buong Pilipinas, pagpapakita ng lakas ng mga mamamayang naghahangad ng pagbabago.Sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Duterte, balikan natin kung ano naman ang mga sa Bulacan dahil sa kawalang aksiyon ng gobyerno sa pagbibigay ng pabahay sa maralita.